Tag Archives: örüntü

2.Lifli Strüktürler Çalıştayı

Bu defa ilk çalıştayda belirlenen “örme” yöntemini geliştirmek üzere Londra ve Dorset’te Architectural Association stüdyolarında buluştuk.Uygulamaya bir seviye daha yaklaştıracak prototip üretmek üzere Dorset’teki Hooke Park tesisinde çalıştık. İçine çimento bazlı karışımın doldurulduğu polivinil hortumların örme mantığı ile biçimlenme olasılıkları, pompalama/emme teknikleri ve oluşacak strüktürün potansiyellerini etüt ettik.

Lifli Strüktürler Uluslararası Çalıştayı 1.faz

Lifli Strüktürler örüntü şemalarının örme gibi strüktürel operasyonlarla parametrik düzenlemeleri üzerine bir araştırma serisidir. Lif ve özel kimyasal katkılı çimentolu karışımların polyvinil hortumlar ya da urgan, halat benzeri örgü materyalleri ile gelişmekte olan strüktürel düzenleri araştırmak için düzenlendi. Uluslararası çalıştay İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Londra’dan Architectural Association öğrencileri ile birlikte gerçekleştirildi.