Tag Archives: design tool

TAKS solver

Bireysel girişim ve lokal uygulamacı/yüklenicilerle kentin hemen her yerinde yeniden ve hızlı yapılaşma var. Bu çabaların bir benzeri, bu defa uygulamacı ve kullanıcılar için arsada emsal katsayısını sağlayan olasılıkları üretmeye yarayan bir ‘araç’ TAKS ÖLÇER! Mimar Tuğrul Yazar’ın Grasshopper eklentisi ile ürettiği çalışma imar planındaki verilerle taban alan kat sayısı/ birim alan / birim adedi gibi parametreleri çözümlüyor.