Tag Archives: belediye

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Belediyeler sadece vergi, başvuru ve şikâyet mercii olarak sınırlandığında çevrimiçi arayüzler yeterlidir oysa belediye binası kentsel bilginin üretildiği farklı paydaşların karşılaşabildiği, sosyal dayanışma ve performanslarla kentlilik kültürünün merkezleridir.

Bina kullanıcılarını atanan, seçilen ve gönüllülerden oluşan yönetim, denetim ve karar mekanizmalarıı olarak yorumlayınca bu gruplara hitabeden ofis ve meclis gibi programların yanında Kent Atölyeleri kentlinin bir araya gelip mahallesi, ilçesi ve kenti için bilgi üretebileceği, araştırma ve tartışma için mekân ihtiyacını gidereceği paylaşımlı ofis alanları, Kültür Atölyeleri çevre, sahil ve kırsal ilçelerden gelip dans, tiyatro, yemek, el sanatları gibi atölyeler için donanımlı mekânlar planlandı ve halka ilişkiler birimleri ile bir yapı silsilesinde birleştirildi. Açık hava amfisi ve konferans salonu/çok amaçlı salon ikilisi ile son bulan bu silsile doğu-batı aksında 300metre mahalle içi yaya hareketini tamamlayan bir sokak oluşturdu. Batıda belediye giriş plazasını doğudaki heykel bahçesi ile birleştiriyor.

Proje üç ardışık geometrik dizi ile oluşuyor:  Hacimsel örüntü (ana bloklar),  iki boyutlu örüntü (katılımcı kütleler) lineer dizgide kurulu iken meclis tek noktada kurulu bir parça. Üçünde de morfolojik düzen ilerlerken dönüşen (transformatif) ve parçalıdır.

Ofis programları iki çekirdekte 5-6 katlı iki ana kütle atriumla bölünür, iç bahçeler ve güney cephesinde balkonlarla dengelenmiştir. Ana yapı çifti paralelinde ayaklar üzerinde yükselen domus dizisi yer yer kent manzarasını içeri alan yer yer içte süren programa odaklanan bir dizgi.

Kuzey ışığını içeri almak üzere tamamen açık olan cam cephe güneyde ve çatıda güneş kırıcı genişletilmiş saçla örtülüdür. Örtüyü taşıyan sık dokulu alt strüktür ağırlığını yere kadar indiren ve ana binaya metal ağaç ayaklarla asılıdır. Doğu-Batı cepheleri ise metal ağaç dalları ile gölgelenir. Batıda bu strüktürler bina giriş kanopisini oluşturur. Kışın yatay ışınların ofislere girebilecek ama yazın gün boyu ısınan havanın lobiden iç bahçeler ve balkonlar ile meşin arasından yükselecek.

Lobi ve Atrium asma kat ve kentli galeri arasında iç mekânda örtük bir dış mekân ortamı var. Lobi yayınık ışık, brüt yüzeyler ve açılabilen cam cepheler ile önündeki yaya dolaşımı bütünleşebilen yarı güvenlikli  kamusal alan.  Atrium’un ana kullanıcısı belediye personeli, park konferans ve giriş arasında geçiş sağlıyor.

Bağlam ilişkisini çevre ve iç yaya hareketinin örgüsü ile kurulur, manzara kimi zaman geçerken fark edilen kimi zaman özellikle gidilip seyredileceği bakılardadır.Siluet Gece dolu boş dizginin aydınlatmasıyla gündüz ise önündeki boşluğun yaratacağı kadrajla belirleyici.

Belediye ana girişi bina yüksekliğince devam eden kanopisi ile okunaklıdır ve insan toplulukları ile oranlıdır. Meclis yapısı akustik bir kabuktur, ipek baskı camlı cephesi ile plazayı görüyor.Yapı gruplarını farklı kotlardan bağlayan köprülerle sergi alanları, fuaye, iç bahçelerin olduğu iç buluşma/dinlenme noktaları sağlanır.

Kuzeyde kısa ve hızlı kullanım bölgesi olarak hem protokol hem de günlük personel ve otopark/servis girişleri planlandı. Batı ana kapının yer aldığı plaza bir kesişim noktası: kent vistası, etkinlik alanı ve yaya aksına ulaşım, duraklar ve trafik lambaları. Kısa beklemeler veya gölgelenmiş buluşmalar ile birlikte fotoğraf alınacak noktalardan biri. Metal ağaç donatıları ve atkestanesi ağaçları ile gölgelik… Amfi, doğu yönlenimlidir ve daha çok gece organizasyonlarına yöneliktir.Güneyde sırasıyla lobi, kent galerisi ve yürüyüş aksı tamamen gölge parçalı gölge ve ağaç gölgesinde olacak şekilde, kuzey rüzgârına kesebilecek ama havalanma fırsatları açık,dolaşım sosyalleşme ve etkinlik alanlarıdır. doğuda rüzgârın etkisinin de fırsat olarak kullanıldığı bir heykel bahçesi bulunur.

Mahalle ölçeğinden parktan iç bahçelerle yapının çatısına uzanan yeşil doku sürekliliği planlandı.Güneyde uzun otlarla kaplı çayır ve eğimle mendereslenen yürüyüş parkuru,  Kuzey’de iğne yapraklı ağaçlardan rüzgar seti, yağmur suyunu biriktirerek taş yaya alanlarından parka geçen su yolları tasarlandı.

Kentsel bağlamda İstanbul-Bursa-Yalova, İzmir-Denizli-Manisa ve Edremit-Ayvalık-Çanakkale üçgeninden yola çıkarak 3 farklı parkur planlandı:

İlki mahallelinin yürüyüş, gezi, ve rekreasyon rotası,  İkincisi kent merkezine bağlanan bisiklet ve yaya menzilinde programlı parkur, üçüncüsü Çamlık Parkı’nı içine alan yıllık festival gibi programlarda koşu gibi etkinliklerde izlenebilecek turistik odaklara uğrayan bir parkur.