Tag Archives: ahşap

Beylerbeyi’nde müstakil ahşap konut grubu

Bu koruma kararlı arsa ve yapı grubu Beylerbeyi’nde batıya bakan bir sırt olan Küplüce’de yeralıyor. Beylerbeyi Bizans döneminden beri önemli sayfiyelerden biri ve sarayın inşaası ile daha da yoğunlaşmış erken belediyeleşen bölgelerden biri. Koruma kapsamında burda bulunan sık sık değişiklik göstermiş geç dönem Osmanlı konut tipoljisinin birebir fiziki özelliklerinden çok Osmanlı sokak dokusunun sürdürülmesi amaçlanabilir.

This registered site is situated in the west facing Küplüce hills in Beylerbeyi. The town had been a suburb since Byzatian times and been a dense part of the city governance since after the Palace construction. The registered residential sites of the area is due to the aim to preserve the Ottoman street fabric not so as to keep one to one physical features of the secondary settlements of the time, that changed quite so often in time.