Tag Archives: adabtable

UIA FUAYE: Kongre Vadisi kentsel donatı ve düzenleme projesi

“Eklemlenebilen kırık ahşap çubuk elemanlar olarak tanımlanabilecek bir tek öge ile Kongre için gerekebilecek tüm donanımı çözmeye girişen bu tasarım, önerisini dayandırdığı ilkeye sonuna kadar bağlı kalmaktadır. Çok katmanlı çevre içinde tasarımın yarattığı doku-tül, düzlem kırılmaları ile; zemin, taşıyıcı duvar ve örtü olma potansiyelini taşıyan yapısal bir çözümdür. Aynı zamanda tüm etkinliklere, son derece homojen ve sakin bir fon oluşturmaktadır. ‘Yer’e ilişkin verileri analitik biçimde çözümlemede en başarılı tasarımlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır.
Duyarlı ve insani gücünü narinliğinden alan bu tasarım, tam da aynı nedenle, taşıyacağı obje ve işlevler ile zedelenme riski de taşımaktadır. Mafsallanma önerisi ise önemli bir teknoloji gerektirmektedir. Özellikle mikro ölçekte sorun çözücü olan tasarımın, makro algılama düzleminde irdelendiğinde ise aynı başarıyı sürdüremeyeceği kanısındayız. Bu konuda tüm jüri üyeleri endişelerini belirtmişlerdir. Tekrarın getirdiği sakin güç, kent bağlamında aynı engin düzeyini yakalayamamaktadır.”

İkincilik ödülü alan bu projeyi jüri raporunda bu şekilde yorumladı. Yarışmaya katıım bir çalıştay serisinin devamı niteliğinde. SPEC adı verilen ürünün üretimi ve ardından sergilenmesini içeren workshop serisinden beslendi. SPEC bugün farklı okullarda gezisini sürdürüyor.

This syntactical project won second prize at the national competition for the congress Valley in Istanbul hosting UIA events in 2005. Based on a workshop product SPEC that is still in visiting exhibition in various universities the project makes use of algorithmic design through anthropometric contours designed throughout program prone areas of the valley. The jury claimed the project as one of the best designs in addressing the context.