2.Lifli Strüktürler Çalıştayı

Bu defa ilk çalıştayda belirlenen “örme” yöntemini geliştirmek üzere Londra ve Dorset’te Architectural Association stüdyolarında buluştuk.Uygulamaya bir seviye daha yaklaştıracak prototip üretmek üzere Dorset’teki Hooke Park tesisinde çalıştık. İçine çimento bazlı karışımın doldurulduğu polivinil hortumların örme mantığı ile biçimlenme olasılıkları, pompalama/emme teknikleri ve oluşacak strüktürün potansiyellerini etüt ettik.