Bolu Devlet Hastanesi’ne Kızılhaç ek binası

Alman Kızılhaçı 1999 depreminde kullanıma kapatılan Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nin bahçesine geçici önüretimli bir ek yapmak için girişimde bulundu. Tuşpa’da 6 mimar biraraya gelerek 3 ay içinde proje ve ihale dokümanlarını hazırladı, 1 ayda ihaleyi gerçekleştirdi ve Garanti Balfour Beatty tarafından 4 ayda tamamlanan inşaatın kontrol işlerini yaptı. Temmuz 2011 de hizmete açılan 100 yataklı kapasiteli hastane ve 3 ameliyathane, 20 muayene odası ile hizmete açıldı. 6 yıl genel hastane olarak tam kapasite kullanıldıktan sonra 2007’de ana binanın güçlendirilmesinin ardından psikiyatri hastanesi olarak kullanılmak üzere devredildi.

 

German Red Cross commissioned 6 architects at Tuşpa in their endeavor to build a prefabricated temporary hospital. Existing complex had een severely damaged due to earthquake in 1999 and a 100bed unit with 3 operation rooms got designed in three months, tendered and built in 4 months to follow to be opened for service not more than a year after the happenstance.6 years later when the main complex was fortified and was back in service, the annex got entitled as a psychiatric clinic.