solARK

Konya Karapinar Güneş Santrali SCADA Binası

solARK SCADA Center for solarPower in Konya Karapınar

İklimsel tayfın uç hallerinde insanın savunma sahnelerinden biri teknesine aldığı canlılarla hayatta kalan Nuh…Bugün kendi etkisiyle coşup vahşileşen doğayla barışmak için kendi doğasıyla başetmek için insanın elinde olan bir kez daha “techné”… Projenin odağı iklim dirençliliği ve sürdürülebilir enerji taktikleri için “community building” yani geniş tabanı bilinçlenme senaryolarına ev sahipliği yapacak bir merkezin tasarımıdır. SCADA yapısı yerine kampüs anlayışı ile geliştirilen proje gün içinde 8 saat yapıyı kullanan 21 personeli kadar 16 saat çalışan güneş panellerini ve 24 saat kesintisiz işleyen doğal hayatı gözönünde tutar; bölgeden kütüphane, ileri tarım yöntemleri, tıbbi bitkiler gibi periferik programlara katkı verecek, çalışan, eğitim almaya gelenler ile ulusal ve uluslararası araştırmacı, öğrenciler, stajyerler ve gazeteciler, STK larla genişleyen bir kullanıcı grubuna hitap ederek tasarlandı. Yapı bir tekne gibi kazılan toprağın shotcrete ile sabitlendiği yamaçlarına oturan kimi yerüstü kimi zemin altında kapsüllere ayrılmıştır. Farklı işlevlerin yeraldığı farklı modüller tek mekanlıdır gerektiğinde çekme kat ile büyütülebilir veya birleşerek ikiz üçüz modülleşebilir. Her modülün altı gömme teknik mahal olarak hizmet verir. Modüller münferit ısıtma soğutma kapasitelidir. Böylece farklı zamanlarda kullanılmayan kısımlarda gereksiz iklimlendirme yapılmaz. Modüllerin, “ark”ın ve yerleşim olasılıkları parametrik bir modelleme ile oluşturulmuştur, final uygulamaya kadar revizyon kabul edebilen bir formattadır. “Ark” ve kapsülleşme ve dağıtık yerleşim güneş/rüzgar ve kar gölgelenmesi prensibi ile tasarlanmıştır, böylece ortak alan olan çukur mikroiklim alanlarına sahip ve zaman içinde zenginleşecek bir habitatı olanaklı kılar. Yapının konstrüksiyonu sayısal üretim çelik konstrüksiyondur ve tüm yüzeyleri konstrüksiyon üzeri çift taraflı telörgü ve püskürtme beton arası taşyünüdür. Kat döşemeleri hazır gazbeton panellerle gerçekleştirilir. . In the extreme ends of the climatic spectrum, Noah survives with the creatures he brings aboard his ark as one of humanity’s defense scenes… Today, once again, it’s in the hands of humanity to deal with its own nature in order to reconcile with nature, which has become wild due to its own influence – the “techné.” The focus of the project is the design of a center that hosts broad-based awareness scenarios for climate resilience and sustainable energy tactics, also known as “community building.” Instead of an SCADA structure, the project is developed with a campus approach, taking into account the solar panels that operate for 16 hours a day and the uninterrupted wildlife that operates 24 hours a day, in addition to the 8 hours of building usage by 21 staff members; it is designed to cater to a diverse user group, including people from the region contributing to peripheral programs such as libraries, advanced agricultural methods, and medicinal plants, as well as employees, students, interns, journalists, and national and international researchers with NGOs. The structure is built like a ship, anchored to the slopes where the excavated earth is secured with shotcrete, with some parts above ground and others underground, divided into capsules. Different modules with different functions are single spaces that can be enlarged with an additional floor or can be combined to form twin or triplet modules. The underside of each module serves as a buried technical space. The modules have individual heating and cooling capacity so that unnecessary climate control is not performed in unused sections at different times. The modules, “ark,” and settlement possibilities are created through parametric modeling, allowing for revisions until the final implementation. The “ark,” encapsulation, and distributed settlement are designed based on the principles of solar/wind and snow shading, enabling the structure to have microclimate areas that serve as shared spaces and develop into a rich habitat over time. The construction of the structure is a digital production steel structure, with all surfaces between the construction being double-sided wire mesh and spray concrete with rock wool. The floor slabs are made of prefabricated aerated concrete panels.

GEÇİŞKEN

SÖĞÜT DOĞA VE TARİH KARŞILAŞMA ALANI

TRANSIENT – Meeting Area for History and Nature in Söğüt


Projenin amacı zengin bir tarih ve mebzul bir doğanın farklı unsurlarının karşılaşması, buluşması ve etkileşimine alan açmak ve mekanlaştırmak.

Burda İnsan’ın tanımı kendini doğanın ve tarihin dışında gören, onları sadece izleyen ya da gözlemleyen değil, sürekliliğinde parçası olduğunun idrakında olan olarak buluruz. Proje böyle bir dünyanın mekanıdır.
.

İnsan diğer tüm varlıklar gibi doğaya zarar veren ya da geçmişi yok sayan değildir, onların içkin parçasıdır. Kültürel edimleri, deneyimleri de bu “ekoloji”yle beslenir, ve besler. Teknolojiyi redd yerine “çevre”siyle etkileşimin karşılıkları olarak üreten, ve bu etkileşimde zorba ve düşüncesiz değil, meraklı, özenli ve uyumludur. Sadece alan ve terk eden değil, kabul eden, yaşatan, dönüştüren bu karakterler, doğal olanla insani olan arasındaki farklılıklarını birlikteliği sürdürmekte aracı görürler, bu birliği tanıdıkları gibi sosyal ve tarihsel farkındalıklarını artırarak birliktelik’liliği sürdürebilirler.

Mimari, Kentsel planlama ve Peyzaj bilim dallarının birbirini tamamladığı disiplinlerarası projede Nilüfer Kozikoğlu mimar ve proje lideri, Deniz Aslan ekibi peyzaj yaklaşımları ve Ebru Satılmış kentsel analizleri gerçekleştirdi.

downloads