MENDERES ÇATIMEKAN

Ege’de zeytinağaçları arasında bir kırevinin çürüyen çatı konstrüksiyonu yerine kullanılabiilen bir çatıarası alan ve lamine ahşap çatı konstrüksiyonu tasarımı ve uygulaması.

Kalın bir izolasyon örtüsü ile yaz sıcağının içeri girmesi engellenirken kış sabah ve öğlenlerinin yatay günışığının sıcaklığı, bahar aylarının ise gündoğuşu ve batımının yatay etkileyici ışığının uzun gölgeleri ve göz kamaştıran renkleri mekana katıldı.

Lamine ahşap çatı kirişleri ve eli böğründelerle canlanan hem depolama hem de bahçenin yüksekten seyrine izin veren açıklıkları ile kullanışlı hale getirildi.

LOG-IN PARK

Log-in Park isimli projede “dinamik kanvas” üzerinde ilişkisel şematik senaryo oyunu tasarım metodu olarak somut ve soyut bileşenlerin geçmiş ve gelecek ilişkilerinin  haritalanması anlamına geldi. Bu minvalde projenin ana unsurlarından biri de tasarlanan mobil aplikasyonun yaratabileceği sosyal ve algısal deneyimler ve onların yeni mekansal karşılıklarıdır.

2017 yılında Uluslararası Bandırma Tasarım parkı yarışmasında ikincilik ödülü alan LOG-IN PARK projesi İTÜ’den akademisyen yarışmacı ekiple birlikte geliştirildi. Ölçeklerarası bağdaşıklık, sanal ve fiziksel geçişkenlik, ulaşılabilirllik, okunaklılık, sürdürülebilirlik gibi güncel tasarım ilkelerini birebir karşılayan projenin tasarımı “ilişkisel dinamik kanvas” anlayışında kodla düzenlenmiş etkileşimli bir şema üzerinden gerçekleştirildi.

Mimari, Kentsel planlama ve Peyzaj bilim dallarının birbirini tamamladığı disiplinlerarası projede Nilüfer Kozikoğlu mimar ve proje lideri, Prof Dr. Azime Tezer, şehir planlama, doçent Dr. Ebru Erbaş Gürler ve Dr. Tuğçe Onuk Peyzaj Mimarlığı dallarında proje yöneticiliğini gerçekleştirdi.

downloads