Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri modeli

Terapi sürekliliği ve ev ortamında kalışın desteklenmesi için özellikle İtalya’da örneklerine rastlanan Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri hastanede uzun süreli kalışa ya da “bounce” diye ifade edilen yeniden defaten hastaneye dönüşe engel olmak için üretilmiş bir model. Bu anlayışa göre ayrı kurumlar olarak psikiyatri hastaneleri açılmıyor, genel hastanelerde diğer dallardan destek alacak şekilde departman olarak kurgulanıyor. Bu hastanelerde kaılış 3 hafta ile sınırlanıyor ve hasta taburcu edildikten sonra mahallesine dönmesi, evinde kalması, bu merkezlerde ilaç takibi ve uğraş odaklı diğer terapileri süreli alabilmesi amaçlanıyor. Proje kavramsal ve strüktürel bir öneri. Prefabrik yapı elemanlarının yöresel, alan farklılıklarına bağlı düzenlenebileceği tek katlı yapılar. 16.yy kamusal yapılaşmasından örnek alınarak konumlanacağı yere adapte olacak.