ikide bir

ikidebir is a game borrowed from system dynamics. It relates to the complexity of a multifaceted, multi-relational setting in a system.

“each element of a system is latent with impact in the system and most systems are chaotic, impossible to predict their future. if the relationships of the parts of the system are definable even if not countable, one may start to comment on the form and the behaviour of the whole. So once we know the structure one, then, might talk of change in the form and the behaviour.”

Bir sistem birden fazla birimden oluşur. Sistemin birimleri arasındaki ilişkileri tam olarak bilmiyor olabiliriz. Ama hangi birimlerin ilişkileri olduğu önemli bir bilgi. İlişkilerin niceliksel özelliklerini ölçemiyor bile olabiliriz. Yine de bu ağ yapısını çıkartmak bize sistem hakkında önemli şeyler söyleyecektir.

* Bir sistemin her parçası önemlidir. En önemsiz görünen parçanýn bile tüm sistemi nasıl etkileyebileceği bu oyunda hissedilir.
* Doğadaki çoğu sistem kaotiktir. Bu oyunda, oyuncuların oluşturduğu sistem de öyle. Kaotik sistemlerin geleceklerini tahmin etmek mümkün değildir.
* Sistemlerde hareketi doğuran altındaki yapıdır. Eğer hareketi değiştirmek istiyorsanız o zaman bu yapıyı değiştirmeniz gerekir.