TV Kulesi

Manzara/seyir hava şartları ile birebir ilişkili. Yakın geçmişten iklim verilerine göre İstanbul görüş alanı için şanslı bir kent. Birkaç belirli fırtına dönemi ve kışın bir iki hafta hariç manzara kentin kendi topoğrafyasının kendine sunduğu doğal bir fırsat. Kulede seyir için göğe-balkon tasarımında manzara yönlenmesi kadar hakim rüzgar yönleri ve güneşlenme alanları ön plana çıkıyor. Kentin manzarasız yönü yok; bununla birlikte hakim manzara yönlenmesinin KB-GD aralığında olduğu düşünülebilir. Güneş batışında siluet, “gurup” İstanbul edebiyatının parçası, göğe-balkonun da hitap ettiği ana yön olacaktır.

TV kuleleri ve benzeri açık alan yüksek konum “landmark” yapılarının ortak konusu yüzeylerinin maruz kaldığı sıcak soğuk farkı ve rüzgar etkileri. Bu projenin yüzeyleri bu sebeple parametrik bir düzen ile oluşturuldu.Yönlere ve yüksekliğe göre yüzey parçalanması yüzeyi oluşturan hacimlerin animasyonu ile üretildi, iteratif denendi. Parametrik modeli ve animasyonu mimar Tuğrul Yazar hazırladı. Kule by Tuğrul Yazar

etiket: Çamlıca TV kulesi ve seyir terası 2012 Yarışma Projesi

Vantage is related with weather. Climate data of a recent past of 10 years render Istanbul lucky. Except a few specific storms and a few weeks in winter, vantage is a favor offered by its topography. Major criteria for the design of the sky terrace are orientation with prevailing wind directions and sunning. View is magnificent in 360 degrees however NW-SE orientation with the famous skyline in sunset is preferred as main view direction.

TV towers and tall landmark buildings alike face the major concern for its surfaces exposed to major hot/cold difference and  the effects of wind. Surfaces are parametrically modeled to optimise surface orientation. parametric model and renders by Kule by Tuğrul Yazar

TAKS solver

Bireysel girişim ve lokal uygulamacı/yüklenicilerle kentin hemen her yerinde yeniden ve hızlı yapılaşma var. Bu çabaların bir benzeri, bu defa uygulamacı ve kullanıcılar için arsada emsal katsayısını sağlayan olasılıkları üretmeye yarayan bir ‘araç’ TAKS ÖLÇER! Mimar Tuğrul Yazar’ın Grasshopper eklentisi ile ürettiği çalışma imar planındaki verilerle taban alan kat sayısı/ birim alan / birim adedi gibi parametreleri çözümlüyor.