Bolu Devlet Hastanesi’ne Kızılhaç ek binası

Alman Kızılhaçı 1999 depreminde kullanıma kapatılan Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nin bahçesine geçici önüretimli bir ek yapmak için girişimde bulundu. Tuşpa’da 6 mimar biraraya gelerek 3 ay içinde proje ve ihale dokümanlarını hazırladı, 1 ayda ihaleyi gerçekleştirdi ve Garanti Balfour Beatty tarafından 4 ayda tamamlanan inşaatın kontrol işlerini yaptı. Temmuz 2011 de hizmete açılan 100 yataklı kapasiteli hastane ve 3 ameliyathane, 20 muayene odası ile hizmete açıldı. 6 yıl genel hastane olarak tam kapasite kullanıldıktan sonra 2007’de ana binanın güçlendirilmesinin ardından psikiyatri hastanesi olarak kullanılmak üzere devredildi.

 

German Red Cross commissioned 6 architects at Tuşpa in their endeavor to build a prefabricated temporary hospital. Existing complex had een severely damaged due to earthquake in 1999 and a 100bed unit with 3 operation rooms got designed in three months, tendered and built in 4 months to follow to be opened for service not more than a year after the happenstance.6 years later when the main complex was fortified and was back in service, the annex got entitled as a psychiatric clinic.

İzmit sahil parkı düzenlemesi

Kent merkezinin körfezle buluşma alanının sistemik bir çözümle ele alındığı yarışma önerisi. Alanda yerleşim stratejilerini belirlemek için  “makina” benzeri parametrik modelleme tekniği işletildi.

Competetion proposal for the coastline park of İzmit, designed with a parametric “machine” that sets up a relational digital tool in integrating new and existing program, in propagating gradient diagrams of urban context and lagoon qualities.

10 IL: Kampüslerde psikiyatri alanları

Psikiyatri klinikleri örnek projesinin farklı illerde hastane kampüslerine master plan ölçeğinde uygulanması.
Tuşpa’da 2009 yılında tamamlanan örnek klinik oluşum ve yerleşim prensiplerinin olası proje sahalarında etüdü ile klinik birimlerinin alanda çoğalması(propagasyonu), yönlenim, kentsel doluluk boşluk oranları belirtiliyor. İhale ön proje hazırlıklarında sağlık bakanlığı müsteşarlık seviyesinde ve kamu özel dairesi başkanlığında yönetilen projelere altlık oluşturdu. Farklı 10 ilde büyük kentsel parsellerde gerçekleştirilmesi planlanan bu projeler bütüncül sağlık hizmetlerinin verildiği entegre kampüs alanları. Ortalama 100 yataklı psikiyatri hizmeti için tanınan alanlarda bu ölçekte aranan ana kriter geniş ve yeşil alan; örneğin hasta başına 100-150 metrekare kapalı alan 5 metrekare avlu 10 m2 de diğer yapılardan ayıran tampon bahçe alanı en azda aranan kriter. Klinik birimlerinin ana özelliği kapalı ya da yarı kapalı avlu çevresinde yapısal güvenlik fırsatının oluşması. Yapısal güvenlik ile ifade edilen hasta güvenliğinin binaların kendi yapıları ile sağlanabilecek olması. Klinik birimlerinin ölçüleri antropometrik yürüyüş ve görüş oranlarına bağlı oluşuyor. Ayrıca alçak yapılaşma (ortalama 2 katlı) gösteren bu hastane grubuna özel giriş ve dolaşım imkanı sağlanabilmesi, ana yola doğrudan bağlantı yapılabilmesi önemli. Kampüs alanının mümkünse güneye bakan tarafında ve rüzgar alan konumda olması beklenir. Bugün genel yaklaşım bu projelerden farklı olarak psikiyatri kliniklerinin ayrı bina yerine diğer ana bilim dalları ile benzer şekilde genel hastane grupları içinde akut psikiyatri kliniklerinin yeralması, ortak acil ve tanı birimlerinden faydalanması yönünde. Bu özellikle İtalya’da benimsenmiş toplum ruh sağlığı merkezleri uygulamasına paralel, psikiyatri hizmetinin yaygınlaşması ve toplumdaki ayrımcılığının önlenmesinde önemli bir adım. Ayrı yapılaşmanın ise sadece yüksek güvenlikli psikiyatri klinikleri ve özel psikiyatri dalları için oluşturulması tercih ediliyor. Bu yapıların da bir kampüs içinde olması hem bu hasta grubunun diğer hastalıklarının tedavisi için , hem de çalışan sağlık ekibinin ana sağlık ekibi ile etkileşimi için önemli.

Link: adli psikiyatri örnek projesi

 

The commission for propagating units for psychiatric care in the health campuses for various cities. Propagation follows criteria based on sunand wind orientation access and open areas proportioned with the closed spaces.

İzzet Baysal Psikiyatri Hastanesi

Bolu’da İzzet Baysal Hastanesi’nin ek binası 2006′da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet vermeye başlayınca iç mekan düzenlemesine gerek duyulmuş. Ek bina Tuşpa’da tasarlanıp Garanti Balfour Beatty’nin inşa ettiği Alman Kızılhaçı tarafından 1999 depremi sonrasında yaptırılan bir geçici yapı. Proje bu dönüşümde gerekli mekan düzenlemeleri ve çevre ile ilişkilenme için yapılan analiz ve etüdleri içeriyor.

The annex building of the Izzet Baysal Hospital Complex was reassigned in 2006 as the psychiatric hospital. This temporary building was desgned and coordinated by Tuşpa, built by Balfour Beatty and commissioned by German Red Cross after the earthquake of 1999 in Bolu. The project is the renovation of the existing facility to the psychiatric program.

Forsen Eğitim ve Servis Binası, Gebze

Sennebogen yükleme/boşaltma ürünlerinin Türkiye temsilcisi olan Forsen’in bakım servis ve eğitim merkezi olarak kullanmak üzere yaptırdığı bu yapı Gebze’de TEM otoyolu ve D100 karayolunun çakıştığı Dilovası Sanayi Bölgesi içinde yeralıyor. 2006 yılında kullanıma geçen bina bodrumda depolar, giriş ve mezaninde ofisler, çatıda eğitim ve yemek salonu şeklinde 3 ana kattan oluşuyor.

The facility is for the maintenance services and training for the handling products of Sennebogen. It is situated in the Dilovası Industrial zone at the crossing of TEM and D100 roads in Gebze. Built in 2006 main building is on three floors, parts storage in basement, offices and showroom in entrance and mezzanine, training and diningroom in the loft.

UIA FUAYE: Kongre Vadisi kentsel donatı ve düzenleme projesi

“Eklemlenebilen kırık ahşap çubuk elemanlar olarak tanımlanabilecek bir tek öge ile Kongre için gerekebilecek tüm donanımı çözmeye girişen bu tasarım, önerisini dayandırdığı ilkeye sonuna kadar bağlı kalmaktadır. Çok katmanlı çevre içinde tasarımın yarattığı doku-tül, düzlem kırılmaları ile; zemin, taşıyıcı duvar ve örtü olma potansiyelini taşıyan yapısal bir çözümdür. Aynı zamanda tüm etkinliklere, son derece homojen ve sakin bir fon oluşturmaktadır. ‘Yer’e ilişkin verileri analitik biçimde çözümlemede en başarılı tasarımlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır.
Duyarlı ve insani gücünü narinliğinden alan bu tasarım, tam da aynı nedenle, taşıyacağı obje ve işlevler ile zedelenme riski de taşımaktadır. Mafsallanma önerisi ise önemli bir teknoloji gerektirmektedir. Özellikle mikro ölçekte sorun çözücü olan tasarımın, makro algılama düzleminde irdelendiğinde ise aynı başarıyı sürdüremeyeceği kanısındayız. Bu konuda tüm jüri üyeleri endişelerini belirtmişlerdir. Tekrarın getirdiği sakin güç, kent bağlamında aynı engin düzeyini yakalayamamaktadır.”

İkincilik ödülü alan bu projeyi jüri raporunda bu şekilde yorumladı. Yarışmaya katıım bir çalıştay serisinin devamı niteliğinde. SPEC adı verilen ürünün üretimi ve ardından sergilenmesini içeren workshop serisinden beslendi. SPEC bugün farklı okullarda gezisini sürdürüyor.

This syntactical project won second prize at the national competition for the congress Valley in Istanbul hosting UIA events in 2005. Based on a workshop product SPEC that is still in visiting exhibition in various universities the project makes use of algorithmic design through anthropometric contours designed throughout program prone areas of the valley. The jury claimed the project as one of the best designs in addressing the context.

Beylerbeyi’nde müstakil ahşap konut grubu

Bu koruma kararlı arsa ve yapı grubu Beylerbeyi’nde batıya bakan bir sırt olan Küplüce’de yeralıyor. Beylerbeyi Bizans döneminden beri önemli sayfiyelerden biri ve sarayın inşaası ile daha da yoğunlaşmış erken belediyeleşen bölgelerden biri. Koruma kapsamında burda bulunan sık sık değişiklik göstermiş geç dönem Osmanlı konut tipoljisinin birebir fiziki özelliklerinden çok Osmanlı sokak dokusunun sürdürülmesi amaçlanabilir.

This registered site is situated in the west facing Küplüce hills in Beylerbeyi. The town had been a suburb since Byzatian times and been a dense part of the city governance since after the Palace construction. The registered residential sites of the area is due to the aim to preserve the Ottoman street fabric not so as to keep one to one physical features of the secondary settlements of the time, that changed quite so often in time. 

Altunizade’de Otel

Boğaz Köprüsü karayolunun asya yakasında ana kavşaklarından biri olan Altunizade’de gelişmekte olan merkezi iş alanında orta katlı otel projesi ile arsanın kapasiteleri ve projenin çevreye etkileri irdelendi.

Conceptual design for a hotel project in Altunizade,  one of the main junctions on the Asian side out of the Bosphorus Bridge.

Nexus: mekan sentaksı

Garanti Galeri, Platform ve Osmanlı Bankası müzelerinin dönüşümleri için yerleşimlerinin ihtiyaç ve işleyiş analizleri, mekan sentaksı, mekanlararası ilşikilerin ağ analizleri.

Programmatic and spatial analysis of the new buildings as Garanti Gallery, Platform and Ottoman Bank Museums transition to Salt. 

Yüksek Güvenlikli Sağlık Kurumları Örnek Projesi

Psikiyatri Kliniklerinin özel bir hali olan Yüksek Güvenlikli Sağlık Kurumları için Bakanlığın ihalelerinde örnek proje olarak kullanılan konsept projeler. Yüksek Güvenlikli Sağlık Kurumları yasa ile tanımlanan ve hükümlü psikiyatri hastalarının tedavisi için planlanan yapılar. Bu yapıların kent içine entegre edilmesi, psikiyatr, hemşire ve diğer tüm çalışanların iş alanlarının tasarımı, hastalarının genel hastanede kalış süresinden farklı olarak en uzun süre barındıran bu kurumlar için tasarımda hasta ayakizlerinin gerektirdiği alanlar geniş tutulmaya gayret edilerek, mekansal yaşam ve güvenlik kaliteleri ve yeşil alan olanakları sağlandı.

Designed in modular units out of functional analysis, samples from around the world, and the new approaches in psychiatric care with high focus on open space and rehabilitation facilities, these projects are produced to be part of the ministries public private health tenders as exemplary design documents.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi Yerleşke Projesi

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinin alanı için konsept proje hastane yönetimi tarafından talep edilen varyasyonların ve saha dinamiklerinin analizini içeren bir süreç projesidir. Parametrik modelleme araçları ile çoklu senaryolar üzerinden alan potansiyellerinin belirlenmesidir. Hasta sirkülasyonunun irdelenmesinden yeşil alanların tesbitine kadar bir dizi araştırma yürütüldü.Proje kapsamında İngiltere’de örnek hastane ziyaretleri yapıldı. Varolan fiziki şartların yetersizliği ve değişen hastane normları ile bu 1500 yataklı kampüsün psikiyatri terapi mekanlarının yeniden yorumlanması gerekti.

Masterplan project Adjacent to the major airport, Bakırkoy Psychiatric Hospital is situated in a 90 hectares of its urban parcel, together with critical neighbors like an ambulance call center, a Byzantine remnants and a women prison. It is a giant cul-de-sac, offering vast green space within a scattered rundown building repository. The managements motivation for redesign and renovation is planed on need for quality of built space, contemporary remodeling of the psychiatric healing space. Tuspa has carried on multilevel investigations regarding the site and the program in order to create a platform for discussion and future regeneration for the site. for redevelopment as well as remodeling of the psychiatric healing space.
The site and the program reveal gradients of private/common, open/closed, secure/insecure, acute/emergent, specific/generic. Peculiarities like overhead planes every 15min, dense pine woods of 30hectares and a Byzantium archeological site are undersized by the minute sensibilities of schizophrenia, bi polarities and disorderliness.
Creating a collaborative team of nurses, architects and doctors was the initial reflex to the task.Utilization of parametric modeling techniques was the other critical ingredient. In order to discover the potentialities of the site the team worked out multiple scenarios, created a mesh of investigations that involved patient and personnel statistics, characteristics of the site and modeled parametric design proposals

Bursa Kızyakup kentsel düzenleme projesi

“Güncel Sanatlar Merkezi (GSM) teknolojik ile doğalın, tasarlananla kendiliğinden oluşanın, pastoral ile kentselin, hızlı ile yavaş olanın, heyecanlı ile sakin olanın içiçe geçtiği bir merkezdir. GSM Parkı yanyana duran tarlalar gibi dizilen ancak akışkan, aynı topolojiyi kesintisiz paylaşan yüzeylerle kurgulandı, birbirinden farklılaşan ancak sonuçta bir doku ve örüntü oluşturan farklı bahçeler, bölgeler ve alanlarla tasarlandı.

GSM Binası kütlenin iriliğine rağmen yoğunluk gerektiren programları gömmesiyle bir binadan çok deneyim mekanı olarak algılanırken, gezintiler için bir düzenleyici, uçta Uludağ’a ve vistalara dönüp bakan kulesiyle de bir heykel (landmark) aynı zamanda” Proje raporundan alıntı. Kızyakup, kentsel tasarım alanında bir yarışma projesi. Mansiyon ödülü kazandı.

Kızyakup urban regeneration project at Bursa The project is an entry for competition held by local municipality at Bursa old town area. The proposal is urban agricultural park, a collage of fields of crops with an immersed arts center and a watch tower. Prize: Mention award.