LOG-IN PARK

Log-in Park isimli projede “dinamik kanvas” üzerinde ilişkisel şematik senaryo oyunu tasarım metodu olarak somut ve soyut bileşenlerin geçmiş ve gelecek ilişkilerinin  haritalanması anlamına geldi. Bu minvalde projenin ana unsurlarından biri de tasarlanan mobil aplikasyonun yaratabileceği sosyal ve algısal deneyimler ve onların yeni mekansal karşılıklarıdır.

2017 yılında Uluslararası Bandırma Tasarım parkı yarışmasında ikincilik ödülü alan LOG-IN PARK projesi İTÜ’den akademisyen yarışmacı ekiple birlikte geliştirildi. Ölçeklerarası bağdaşıklık, sanal ve fiziksel geçişkenlik, ulaşılabilirllik, okunaklılık, sürdürülebilirlik gibi güncel tasarım ilkelerini birebir karşılayan projenin tasarımı “ilişkisel dinamik kanvas” anlayışında kodla düzenlenmiş etkileşimli bir şema üzerinden gerçekleştirildi.

Mimari, Kentsel planlama ve Peyzaj bilim dallarının birbirini tamamladığı disiplinlerarası projede Nilüfer Kozikoğlu mimar ve proje lideri, Prof Dr. Azime Tezer, şehir planlama, doçent Dr. Ebru Erbaş Gürler ve Dr. Tuğçe Onuk Peyzaj Mimarlığı dallarında proje yöneticiliğini gerçekleştirdi.

downloads